Tạm ứng lần 3 cho Dự án Mao Điền

TĐTS – Thăng Long, ngày 18/12/2022, theo kế hoạch, Quỹ Thành Đông Tươi Sáng tiếp tục tạm ứng lần 3 với số tiền 18.000.000 (Mười tám triệu đồng) cho đơn vị đã trúng thầu thiết kế và thi công Dự án phục dựng gia cố tăng an toàn cho giá treo chuông và đỡ trống Văn Miếu Mao Điền. Kinh phí được chuyển từ Quỹ tới tài khoản của Công ty Cổ phần Kiến trúc HP. JSC., Hải Phòng. Đến nay, sau 3 đợt tạm ứng đã đạt tổng số 72.000.000 (Bảy mươi hai triệu đồng). Đây là đợt tạm ứng ngay sau khi đơn vị thi công đã hoàn thiện cơ bản công trình. Dự kiến sau khi tổ chức Lễ khánh thành Dự án, kinh phí tất toán sẽ được thực hiện.

Bằng chứng chuyển khoản.