Thỏa thuận hợp tác giữa Thành Đông Tươi Sáng và CLB bóng đá PCC fC

TĐTS – Thành Đông Tươi Sáng (TĐTS) được thành lập với sứ mệnh và tầm nhìn “Tinh Tế Tạo Khỏe Vui”, mục tiêu là kết nối và phát triển vì giá trị nhân văn hóa tốt đẹp, Khỏe Vui Hạnh phúc cho tất cả mọi người. Mục tiêu của CLB bóng đá PCC FC là Khỏe Vui Hạnh phúc, xây dựng CLB có bản sắc DR, hướng tốt đẹp, vì mục tiêu chung. Sau một thời gian dài tìm hiểu nhao và vì nhân duyên, hai bên đi tới đồng ý ký Bản ghi nhớ về hợp tác toàn diện trên tất cả các mặt, các lĩnh vực, các hoạt động hai bên cùng quan tâm nhằm phát huy tiềm năng thế mạnh, sức sáng tạo mãnh liệt của tất cả những thành viên và bộ phận liên quan của hai bên với quan điểm Tinh Tế Tạo Khỏe Vui Hạnh phúc cho hai bên và tất cả mọi người. Mọi hoạt động nằm trong khuôn khổ của Bản ghi nhớ này đều phải tuân theo luật pháp Việt Nam. Hai bên cũng thống nhất cao trong nội bộ của mình trên cơ sở dân chủ, khoa học, vị nhân sinh, phát triển và lan tỏa những điều tốt đẹp và đi tới thực hiện ký thỏa thuận hợp tác. Thời điểm kí được diễn ra trong Lễ tổng kết mùa giải PCC fC League 2021, ngày 30/12/2021 tại Trung Văn Hill dưới sự chứng kiến của đại diện các thành viên chủ chốt của mỗi bên.

Điều 1

Thông tin các bên liên quan

  1. THÀNH ĐÔNG TƯƠI SÁNG (BÊN A)
  2. ĐỘI BÓNG ĐÁ PCC FC (BÊN B)

Hình phông nền Lễ tổng kết PCC fC League 2021 và Lễ kí thỏa thuận hợp tác PCC fC và Thành Đông Tươi Sáng

Điều 2

Quan điểm và Nội dung hợp tác

Quan điểm tất cả các hoạt động hợp tác phải dựa trên quan điểm thúc đẩy và phát triển: (1) Phẩm chất tốt đẹp; (2) Năng lực vượt trội; (3) Tinh thần ngũ nhiệt (nhiệt tâm, nhiệt ý, nhiệt khí, nhiệt lực và nhiệt tình); (4) Nguyên tắc ngũ hợp (hợp lý, hợp tình, hợp pháp, hợp qui và hợp cạ); (5) Tinh tế Tạo Khỏe Vui Hạnh phúc cho tất cả.

Tăng cường và phát triển hợp tác trong các tất cả các lĩnh vực, phấn đấu ngày càng chuyên nghiệp hơn: bóng đá và thể thao; nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ; giáo dục, đào tạo; văn hóa nghệ thuật âm nhạc; y sinh dược; kinh tế, đầu tư, đối ngoại; từ thiện và khẩn cấp; truyền thông và phát triển; xây dựng, kiến trúc và đầu tư; pháp luật… và các vấn đề liên quan khác thật Tinh Tế Tạo Khỏe Vui Hạnh phúc cho cả hai bên và tất cả mọi người.

Các đại biểu chuẩn bị cho chứng kiến Lễ kí thỏa thuận hợp tác giữa Thành Đông Tươi Sáng và Đội bóng đá PCC fC

Điều 3

Nội dung hợp tác chủ yếu

1) Cùng nhau phối hợp để nâng tâm và tầm đẳng cấp cầu thủ, huấn luận viên, trọng tài, fans, khán giả, người hâm mộ và các đội ngũ chuyên gia…; cập nhật các công nghệ mới trong quản lý và nâng tầm bóng đá kết hợp với tổng thể trong tất cả các mặt: chiêu mộ, đào tạo, hệ thống thi đấu, nghiên cứu khoa học, vận động tài trợ, quảng bá truyền thông kết nối, y học thể thao… Cùng nhau phối hợp trao đổi nhân lực, chuyên gia (giảng viên, cán bộ nghiên cứu; cầu thủ, huấn luyện viên, trọng tài, bình luận viên…); công nghệ mới (phân tích trận đấu, thể hình, thể lực và chỉ số khoa học sức khỏe…) và đào tạo thế hệ trẻ làm công tác nghiên cứu khoa học, tìm ý tưởng mới, sáng tạo khác biệt thật hữu ích trong các lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm và có thế mạnh, đồng thời bổ sung cho nhau những vấn đề còn thiếu trên cơ sở bình đẳng và cùng có lời.

2) Tư vấn, hỗ trợ và giúp đỡ hai bên trong định hướng, xây dựng và phát triển các nhóm nghiên cứu tập trung về Y Sinh Dược học kết hợp với thể thao; chẩn đoán, điều trị và dự phòng bệnh tật, và các nội dung khác để khỏe vui hạnh phúc mà hai bên cùng quan tâm phát triển.

3) Phối hợp trao đổi bồi dưỡng các lớp cầu thủ, trọng tài, huấn luận viên, đội trưởng, chuyên gia, nhà khoa học…  trao đổi cách quản lý, quản trị nhân lực, tài chính, cách thức vận hành hoạt động của đội bóng lên đẳng cấp chuyên nghiệp hơn, nhiều ý tưởng mới, sáng tạo, khác biệt để tiếp tục tốt hơn.

4) Hỗ trợ nguồn tiền cần thiết, xây dựng hệ thống khoa học bài bản và đồng bộ trên mọi mặt đối với bóng đá nói chung và PCC FC nói riêng và phát triển Thành Đông Tươi Sáng lan tỏa và hiện thực hóa Tinh Tế Tạo Khỏe Vui. Hỗ trợ các tài năng nghiên cứu khoa học phát triển ý tưởng sáng tạo và khác biệt hữu ích; tham dự hội nghị, hội thảo trong và ngoài nước thật vị con người. Chia sẻ mô hình quản lý, cách thức quản lý các Quỹ hỗ trợ phát triển mọi điều nhân văn hóa tốt đẹp tăng nhân duyên cho cuộc đời.

5) Trao đổi, chia sẻ clip, băng hình; các đồ vật, hiện vật, poster, hình ảnh, âm thanh liên quan tới trận đấu và các nội dung khác… phục vụ mục đích lan tỏa những điều tốt đẹp, và nghiên cứu khoa học trên cơ sở tuân thủ luật pháp, tôn trọng quyền tác giả và lợi ích của hai bên cũng như của tất cả mọi người.

6) Tổ chức hội thảo, hội nghị chuyên đề trao đổi học thuật, hội nghị chuyên đề trong thể thao, liveshow âm nhạc, ban nhạc và đội cổ động… chia sẻ kinh nghiệm, phối kết hợp các lĩnh vực mà hai bên thấy cần phải sớm thúc đẩy để cuộc sống tốt đẹp hơn.

7) Tổ chức các giải thi đấu, huấn luyện, đào tạo, nghiên cứu chung ngoài thực địa, các chuyến giao du đấu tại tất cả các địa bàn trong và ngoài nước mà hai bên quan tâm; phân tích trận đấu, mẫu vật, tác phẩm nghệ thuật… cùng nhau công bố trận đấu hay, các kết quả nghiên cứu, các tác phẩm mà hai bên cùng nhau xác định mang lại những điều nhân văn hóa tốt đẹp cho mọi người.

8) Tổ chức chia sẻ, giới thiệu các đối tác hợp tác phát triển, các hoạt động khác trong mọi lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm, có thế mạnh… trên cơ sở tinh thần Tinh Tế Tạo Khỏe Vui Hạnh phúc.

Ký biên bản thỏa thuận hợp tác giữa PCC fC và Thành Đông Tươi Sáng

Điều 4

Qui định về tài chính

Việc thực hiện hợp tác cụ thể trong khuôn khổ biên bản ghi nhớ này sẽ được đàm phán riêng rẽ và được quyết định bởi cả hai bên.

Các nỗ lực sẽ được thực hiện bởi cả hai bên để tìm kiếm các nguồn tài chính để thực hiện các chương trình.

Tôn trọng quyền tự chủ về tài chính của hai bên, và không có bất kỳ ràng buộc hoặc các nghĩa vụ tài chính nào được áp đặt cho hai bên trong việc thực hiện biên bản ghi nhớ này.

Tôn trọng tinh thần Tinh Tế Tạo Khỏe Vui cho tất cả.

Một cầu thủ thuộc Tiểu ban Khoa Kê (Khoa học, Thống kê) của đội bóng đá PCC fC chứng kiến Lễ kí thỏa thuận hợp tác giữa Thành Đông Tươi Sáng và Đội bóng đá PCC fC

Điều 5

Quyền sở hữu

Các bản quyền trận đấu, tác phẩm nghệ thuật, các poster, các bài báo khoa học, các sản phẩm có giá trị nhân văn cao đẹp… được xuất bản do sự hợp tác của hai bên sẽ thuộc quyền sở hữu chung của cả hai bên; trừ khi có ý kiến của bất kỳ bên nào thì thì bên kia sẽ tôn trọng đảm bảo Tinh Tế Tạo Khỏe Vui mãnh liệt cho tất cả.

Ngoài ra: các bên tham gia sẽ cùng nhau công bố chung các kết quả nghiên cứu. Việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ sẽ được các bên thực hiện theo luật pháp và quy chế của từng bên và tuân thủ theo các thỏa thuận các bên đã ký, đồng thời phải có văn bản tán thành hoặc thỏa thuận chính thức cho từng dự án, kế hoạch, tác phẩm cụ thể.

Trưởng Ban Kinh tế PCC fC phát biểu trong Lễ tổng kết rất xúc cảm, trong đó có nội dung kí thỏa thuận hợp tác giữa PCC fC và Thành Đông Tươi Sáng

Điều 6

Thời hạn hợp tác

Bản ghi nhớ này có thời hạn 05 năm và sẽ được tự động kéo dài nếu cả hai bên sẵn sàng tiếp tục công việc hợp tác này.

Bản ghi nhớ này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bản Ghi nhớ này có thể được sửa đổi hay chấm dứt khi có sự đồng ý chung, nếu một trong hai bên có ý định chấm dứt, thì được thông báo bằng văn bản trước 06 ngày cho bên đối tác.

Điều 7

Hiệu lực và kết thúc của MOU

Bản Ghi nhớ này được lập thành 02 bản. Mỗi bên giữ 01 bản. Có hiệu lực pháp lý như  nhau.

Điều 8

Thỏa thuận khác

TĐTS và PCC FC sẽ không phải chịu trách nhiệm cho bất kỳ tai nạn hoặc chấn thương ở cả hai bên, tổn thất hoặc thiệt hại của hai bên liên quan đến các hoạt động trong khuôn khổ bản Ghi nhớ hợp tác này.

Mọi mâu thuẫn (nếu có) phát sinh đều được xử lý trên tinh thần không châm chọc, châm chích và ấm ích qua lại lẫn nhau; hậu chấm dứt thì vẫn giữ nguyên tinh thần Khỏe Vui Hạnh phúc cho tất cả.

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2021 

THÀNH ĐÔNG TƯƠI SÁNG

Tổng Giám đốc (đã kí) 

ĐỘI BÓNG ĐÁ PCC FC

Chủ tịch (đã kí)

Khởi thảo: Thiện Quang; Edit: Đình Phóng, Thiên Tộ; Họa sĩ: Nguyễn Mạnh Cường