Dự án kêu gọi tài trợ cho một số đề tài nghiên cứu khoa học của học sinh phổ thông

TĐTS – Thành Đông Tươi Sáng được thành lập ngày với sứ mệnh và tầm nhìn “Tinh Tế Tạo Khoẻ Vui”. Mục tiêu là kết nối và phát triển vì giá trị nhân văn hóa tốt đẹp, Khỏe Vui Hạnh phúc cho tất cả mọi người.

Quỹ Thành Đông Tươi Sáng Foundation là do các thành viên của Thành Đông Tươi Sáng kiến tạo và được sự trợ giúp lớn lao từ tất cả các tổ chức, cá nhân, các mạnh thường quân, nhà tài trợ…; hoạt động phi lợi nhuận, hợp lý, hợp tình, hợp pháp, hợp qui luật; tự nguyện, tự tạo, tự quản; công khai, minh bạch, tiết kiệm, chuẩn chỉ và phát triển; ưu tiên giúp ích trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa và nghệ thuật, y học và thể thao, từ thiện và khẩn cấp vì khỏe vui hạnh phúc cho tất cả mọi người.

Với mục tiêu kết nối và phát triển vì giá trị nhân văn hóa tốt đẹp, Hội đồng quản lý Quỹ thống nhất ưu tiên một số lĩnh vực chính yếu hơn, đặc biệt là giáo dục và đào tạo; trong đó có việc thúc đẩy các hoạt động của học sinh phổ thông, trong đó có tài trợ cho một số dự án của học sinh tham gia cuộc thi Khoa học Kỹ thuật nhằm kêu gọi niềm đam mê, nghiên cứu, sáng tạo và đóng góp cho cộng đồng của các em ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.