Xét tặng giải thưởng Khoa học và Công nghệ: Giá trị nội tại và những điều tốt đẹp gia tăng cho tất cả

TĐTS – Thành Đông Tươi Sáng vui mừng khi thành viên của mình tham gia vào các sự kiện quan trọng của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Sáng ngày 27/11, tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, đã diễn ra “Vòng chung khảo Giải thưởng Khoa học và Công nghệ dành cho giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học năm 2021”, sự kiện thu hút nhiều ứng viên trẻ xuất sắc trong nhiều lĩnh vực, mặt khác Hội đồng giám khảo tham gia có nhiều nhà khoa học hàng đầu của quốc gia, trong đó có thành viên của Thành Đông Tươi Sáng (TĐTS).

Các nhà khoa học hàng đầu trong một hội đồng xét giải thưởng Giải thưởng Khoa học và Công nghệ dành cho giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học năm 2021

Chắc chắn rằng với sự tổ chức chuyên nghiệp và chuẩn tắc, sự kiện sẽ có những thành công rất tốt đẹp. Mỗi sự tham gia đóng góp của thành viên TĐTS sẽ tiếp tục phát huy và lan tỏa những giá trị tốt đẹp của TĐTS tới mỗi thành viên, cho cuộc sống và cuộc đời.

Khởi thảo: Tiến Quang; Edit-k: Đình Phóng, Thiên Tộ; Poster: Nguyễn Mạnh Cường