Thông báo Mời thầu Hỏa tốc!

TĐTS – Hiện nay, Quỹ Thành Đông Tươi Sáng có 01 khoản tài trợ với số tiền 10 đến 50 triệu đồng Việt Nam với ô mục để dành cho mua test nhanh Covid-19 và 01 lượng nước sát khuẩn tay với mục đích tài trợ cho việc phòng chống Covid trên địa bàn của 01 huyện thuộc tỉnh.

Phòng Đấu thầu của Thành Đông Tươi Sáng xin trân trọng thông báo mời thầu hỏa tốc, yêu cầu như sau:

1 – Chất lượng test nhanh Covid-19 tốt, có độ nhạy cao và độ đặc hiệu tốt.

2 – Giá cả phù hợp, giá thấp và chất lượng tốt, có bảo hành.

3 – Cung cấp hàng hóa nhanh, tại nơi yêu cầu.

Hồ sơ mời thầu xin ghi rõ: Đấu thầu Test nhanh Covid-19 từ Quỹ Thành Đông Tươi Sáng cho hoạt động thiện nguyện khẩn cấp.

Phí hồ sơ thầu: 0 đồng.

Thời gian đóng thầu: 14 giờ 29 phút, ngày 29/11/2021.

Địa chỉ gửi hồ sơ: Phòng Đấu thầu, Thành Đông Tươi Sáng; VPĐD: Số 67, Ngõ 180, Phú Mỹ, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Liên hệ: Phụ trách Phòng Đấu thầu, anh Vũ Đình Phóng (0395111188, 24/24h).

Trân trọng.