Bộ lịch Thành Đông Tươi Sáng 2022

TĐTS – Họa sĩ Nguyễn Mạnh Cường, thành viên con ong của Thành Đông Tươi Sáng đã trước tác Bộ lịch của Thành Đông Tươi Sáng năm 2022 Nhâm Dần với hình ảnh ngũ hổ mang 5 màu sắc khác nhau của ngũ hành Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ. Xin đăng một số hình ảnh về lịch để mọi người cùng chiêm ngưỡng.

Hình ảnh lịch có thể được làm nhiều chất liệu khác nhau:

Bloc lịch nằm ngang

 

Bloc lịch theo chiều dọc

Hình ảnh Ngũ hổ Ngũ hành trong Bộ lịch

Thiết kế lịch: Nhóm tác giả Thành Đông Tươi Sáng; Tác giả chính: Họa sĩ Nguyễn Mạnh Cường

Khởi thảo: Tâm Thành; Edit-k: Đình Phóng, Thiên Tộ; Poster: Mạnh Cường