Thành Đông Tươi Sáng tâm thành lễ Ông Công Ông Táo!

TĐTS – Nhân ngày 23 tháng Chạp năm Tân Sửu, Thành Đông Tươi Sáng tâm thành kính tri ân sự trợ giúp của các bậc Thần linh, Ngọc Hoàng, Thượng đế…, đặc biệt là các vị Thần Táo Quân đã trợ giúp cho Thành Đông Tươi Sáng một năm thành công, thuận lợi, bình an và phát triển. Tương lai ở phía trước sẽ có những khó khăn, vất vả nhưng với mục đích vị nhân sinh, mang lại những điều tốt đẹp, kết nối và phát triển những giá trị Nhân Văn hóa vị Khỏe Vui Hạnh phúc cho mọi người và tất cả… các thành viên của Thành Đông Tươi Sáng continue tạc dạ tấm lòng thành, kính mong sự trợ giúp của các bậc Thần linh, Trời phật, Ngọc Hoàng, Thượng đế…, đặc biệt là các vị Thần Táo Quân (Nhân ngày lễ 23 tháng Chạp)… giúp cho Thành Đông Tươi Sáng và tất cả các thành viên của mình tiếp tục đoàn kết hơn, Khỏe Vui Hạnh phúc hơn, có nhiều ý tưởng mới, sáng tạo và khác biệt mang lại nhiều điều tốt đẹp hơn nữa cho vũ trụ, nhân sinh, nhân thế, vạn vật và cuộc đời. Cẩn cáo bái lạy (3 lần)!

… các thành viên của Thành Đông Tươi Sáng continue tạc dạ tấm lòng thành, kính mong sự trợ giúp của các bậc Thần linh, Trời phật, Ngọc Hoàng, Thượng đế…, đặc biệt là các vị Thần Táo Quân (Nhân ngày lễ 23 tháng Chạp)… giúp cho Thành Đông Tươi Sáng và tất cả các thành viên của mình tiếp tục đoàn kết hơn, Khỏe Vui Hạnh phúc hơn, có nhiều ý tưởng mới, sáng tạo và khác biệt mang lại nhiều điều tốt đẹp hơn nữa cho vũ trụ, nhân sinh, nhân thế, vạn vật và cuộc đời…