Cảm ơn CEO Phạm Trung Đông

TĐTS – Hà Nội & Thành Đông ngày 04/12/2022, Quỹ Thành Đông Tươi Sáng trân trọng cám ơn CEO Phạm Trung Đông, người con quê hương Thành Đông; hương nhân đang sống và làm việc tại Hải Dương, là chủ chuỗi nhà hàng Trâu Ngon Quán tại Hải Dương, Hà Nội và Hải Phòng đã phát tâm công đức & tài trợ cho “Dự án phục dựng gia cố tăng an toàn cho giá treo chuông đỡ trống Văn Miếu Mao Điền” và Dự án MV bài hát “Thành Đông từ ngàn xưa tỏa sáng Anh hùng”

 

Ngày 04/12/2022, Quỹ Thành Đông Tươi Sáng nhận được số tiền 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng) do CEO Phạm Trung Đông chuyển tới Quỹ đề nghị được góp sức cho hai dự án nêu trên. Thấy được việc làm hết sức có ý nghĩa, góp phần phục dựng, gia cố và tăng an toàn cho du khách tham quan giá treo chuông, đỡ trống của Văn Miếu Mao Điền đồng thời góp phần lan tỏa những giá trị nhân bản cao đẹp của người Thành Đông có trong bài hát “Thành Đông từ ngàn xưa tỏa sáng anh hùng”, theo sứ mệnh và tầm nhìn Tinh Tế Tạo Khỏe Vui của Quỹ; kết nối, phát triển và lan tỏa các giá trị nhân văn hóa vị Khỏe Vui Hạnh phúc cho tất cả mọi người; CEO Phạm Trung Đông thực sự đã rất cảm động và ủng hộ nhiệt tình cho những dự án tốt đẹp này.

Vớí số kinh phí như trên CEO Phạm Trung Đông cũng đề nghị Qũy phân bổ phù hợp theo cân đối của Quỹ cho hai dự án đảm bảo tốt đẹp cho tất cả. PGS. Tổng giám đốc cũng đã nhận lời CEO để điều tiết hợp lý nhất có thể.

Quỹ Thành Đông Tươi Sáng xin trân trọng cám ơn tấm lòng thơm thảo của CEO Phạm Trung Đông. Xin được kính chúc CEO, gia đình và hệ thống nhà hàng Trâu Ngon Quán của anh mọi điều tốt đẹp nhất, phát triển và ngày càng thành công hơn nữa.

TM. Quỹ Thành Đông Tươi Sáng

Tổng Giám đốc

Ngô Tộ Nguyễn