Cảm ơn cháu Huy Khang đã ủng hộ cho Dự án Mao Điền

TĐTS – Hà Nội, ngày 16/11/2022, Quỹ Thành Đông Tươi Sáng trân trọng cám ơn cháu Huy Khang, đã thông qua Quỹ Thành Đông Tươi Sáng trợ giúp cho Dự án Mao Điền với kinh phí là 500.000 đồng. 

Quỹ Thành Đông Tươi Sáng xin trân trọng cám ơn tấm lòng thơm thảo của cháu Huy Khang và mọi người. Xin được chúc cháu và gia đình Khỏe Vui Hạnh phúc, bình an và mọi điều tốt đẹp.

TM. Quỹ Thành Đông Tươi Sáng

Tổng Giám đốc

Ngô Tộ Nguyễn