Cảm ơn vợ chồng anh chị Thuỷ Quế đã ủng hộ cho Dự án Mao Điền

TĐTS – Hà Nội, ngày 16/11/2022, Quỹ Thành Đông Tươi Sáng trân trọng cám ơn vợ chồng anh chị Thuỷ Quế, đang công tác và làm việc tại Hà Nội, hương nhân đã tài trợ cho “Dự án phục dựng gia cố tăng an toàn cho giá treo chuông đỡ trống Văn Miếu Mao Điền” với kinh phí tài trợ 1.000.000 (một triệu đồng).

Quỹ Thành Đông Tươi Sáng xin trân trọng cám ơn tấm lòng thơm thảo của vợ chồng anh chị Thuỷ Quế. Xin được kính chúc anh chị và gia đình Khỏe Vui Hạnh phúc, bình an và mọi điều tốt đẹp.

TM. Quỹ Thành Đông Tươi Sáng

Tổng Giám đốc

Ngô Tộ Nguyễn