Cảm ơn chị Nguyễn Thị Liên tài trợ Quỹ Thành Đông Tươi Sáng!

TĐTS – Thăng Long Hà Nội, 31/7/2023, Quỹ Thành Đông Tươi Sáng xin trân trọng cảm ơn Chị Nguyễn Thị Liên, Điện lạnh Bách Khoa, người con quê hương Thành Đông đã tài trợ cho Quỹ Thành Đông Tươi Sáng với ô mục kết nối, phát triển và lan tỏa những điều tươi tốt đẹp, Khỏe Vui Hạnh phúc cho tất cả. Với sự trợ giúp rất lớn của chị và rất nhiều người con quê hương, chúng tôi tin tưởng chắc chắn rằng những Dự án quan trọng và tốt đẹp của Quỹ sẽ thật thành công, mang lại thêm nhiều cảm hứng, mang lại những giá trị tốt đẹp cho mọi người.

 

Được biết, nguồn lan tỏa tốt đẹp này có được từ Dự án Long Dương Art mà chị Liên đã hỗ trợ cho Dự án rất nhiều. Chúng tôi xin trân trọng gửi lời cám ơn Chị Nguyễn Thị Liên và những người thân yêu thương của chị. Xin được chúc chị và mọi người Khỏe Vui Hạnh phúc và mọi điều tốt đẹp.

Những hình ảnh mà chị Nguyễn Thị Liên kết nối, phát triển và lan tỏa những giá trị tốt đẹp cho Dự án Nghệ Thuật Long Dương của Quỹ Thành Đông Tươi Sáng và nhiều hình ảnh tốt đẹp khác mà chúng tôi không thể đăng hết được…

 

Khởi thảo: Vũ Tinh Tế

Edit: Thiên Tộ

Poster: Mạnh Cường