Cảm ơn Mr. Lê Đức Trung; Ms Ngân, Nga & Thảo

TĐTS – Hà Nội, ngày 06/10/2022, Quỹ Thành Đông Tươi Sáng trân trọng cám ơn Mr. Lê Đức Trung và Ms. Ngân, Nga & Thảo (TP. Hải Dương), đã tài trợ cho “Dự án phục dựng gia cố tăng an toàn cho giá treo chuông đỡ trống Văn Miếu Mao Điền” (Dự án Mao Điền).

Ngày 05/10/2022, Quỹ Thành Đông Tươi Sáng nhận được số tiền 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng) do Anh Lê Đức Trung và Ms. Ngân, Nga & Thảo ở TP. Hải Dương đã chuyển tới Quỹ cho ô mục Dự án Mao Điền.

Quỹ Thành Đông Tươi Sáng xin trân trọng cám ơn tấm lòng thơm thảo của anh Lê Đức Trung và các chị Ngân, Nga & Thảo đã phát tâm bồ đề công đức cho Dự án Mao Điền. Xin được kính chúc các anh chị và gia đình Khỏe Vui Hạnh phúc, bình an và mọi điều tốt đẹp.

Dự án đã được khởi công và dự kiến hoàn thành trước ngày 30/10/2022, ngày Giải phóng Thành Đông

Quỹ Thành Đông Tươi Sáng đã, đang và sẽ nỗ lực phấn đấu bám chặt sứ mệnh và tầm nhìn Tinh Tế Tạo Khỏe Vui, kết nối, phát triển và lan tỏa các giá trị nhân văn hóa tốt đẹp vị Khỏe Vui Hạnh phúc cho tất cả mọi người. Kính mong quý anh, chị tiếp tục theo dõi các hoạt động của Quỹ và tiếp tục đồng hành, ủng hộ Quỹ nếu có điều kiện thật phù hợp.

Cho đến hiện tại Quỹ đã huy động được 66 triệu 600 ngàn đồng trên tổng kinh phí cho dự án xác định là 89 triệu đồng.

TM. Quỹ Thành Đông Tươi Sáng

Tổng Giám đốc

Ngô Tộ Nguyễn

Bằng chứng chuyển kinh phí