Cảm ơn Ms Ngọc Cẩm đã hỗ trợ cho bệnh nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

TĐTS – Hà Nội, ngày 03/12/2022, Quỹ Thành Đông Tươi Sáng trân trọng cám ơn Ms Ngọc Cẩm, người con quê hương Kiên Giang, đã thông qua Quỹ Thành Đông Tươi Sáng trợ giúp cho một cháu bé là bệnh nhi có hoàn cảnh vô cùng khó khăn với số tiền 2.000.000 (hai triệu đồng). 

 

Quỹ Thành Đông Tươi Sáng xin trân trọng cám ơn tấm lòng thơm thảo của Ms Ngọc Cẩm. Xin được kính chúc chị và gia đình Khỏe Vui Hạnh phúc, bình an và mọi điều tốt đẹp.

TM. Quỹ Thành Đông Tươi Sáng

Tổng Giám đốc

Ngô Tộ Nguyễn