Cảm ơn TS Hoàng Xuân Hoà

TĐTS – Hà Nội, ngày 02/12/2022, Quỹ Thành Đông Tươi Sáng trân trọng cám ơn Tiến sĩ Hoàng Xuân Hoà, người con quê hương Cẩm Giàng, Thành Đông; hương nhân đang sống và làm việc tại Hà Nội đã phát tâm công đức & tài trợ cho “Dự án phục dựng gia cố tăng an toàn cho giá treo chuông đỡ trống Văn Miếu Mao Điền”.

 

Ngày 02/12/2022, Quỹ Thành Đông Tươi Sáng nhận được số tiền 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng) do Tiến sĩ Hoàng Xuân Hoà, người con của quê hương Cẩm Giàng, hiện đang công tác và làm việc tại Hà Nội. Thấy được việc làm hết sức có ý nghĩa, góp phần phục dựng, gia cố và tăng an toàn cho du khách tham quan giá treo chuông, đỡ trống của Văn Miếu Mao Điền; theo sứ mệnh và tầm nhìn Tinh Tế Tạo Khỏe Vui của Quỹ; kết nối, phát triển và lan tỏa các giá trị nhân văn hóa tốt đẹp vị Khỏe Vui Hạnh phúc cho tất cả mọi người; tiến sĩ Hoà rất cảm động và ủng hộ nhiệt liệt cho Dự án tốt đẹp này.

Quỹ Thành Đông Tươi Sáng xin trân trọng cám ơn tấm lòng thơm thảo của Tiến sĩ. Xin được kính chúc Tiến sĩ và gia đình Khỏe Vui Hạnh phúc, bình an và mọi điều tốt đẹp.

TM. Quỹ Thành Đông Tươi Sáng

Tổng Giám đốc

Ngô Tộ Nguyễn