Cộng đồng Thành Đông Tươi Sáng

TĐTS – Thành Đông Tươi Sáng mong muốn sự tinh tế tạo khoẻ vui cho tất cả mọi người. Để hiện thực hóa tầm nhìn, chúng tôi kết nối, phát triển và huy động tâm trí lực từ tất cả các thành viên có nhiệt huyết, tài năng trong nước và trên thế giới. Hơn nữa, chúng tôi khuyến khích các thành viên tham gia dẫn dắt, thực hiện các công việc liên ngành và giao lưu giữa các thế hệ với mục tiêu đưa ra quyết định đúng đắn dựa trên nguyên tắc đúng người, đúng việc và công khai minh bạch, an toàn và hiệu quả.

Thành Đông tươi sáng mong muốn tập hợp các thành viên tinh tế từ khắp nơi trên thế giới đến với nhau để giải quyết các chủ đề có tầm quan trọng trong nước và quốc tế. Các thành viên được lựa chọn vì sự xuất sắc, tâm huyết, cống hiến và cam kết của họ đối với các công việc tốt đẹp được lan toả. Sự sống động của Thành Đông Tươi Sáng là kết quả và nghị lực phi thường của các thành viên, những người đam mê trong nhiều vai trò làm tốt nhất trong từng công việc nhỏ, góp phần hiện thực hóa một thế giới ngày càng nhân văn và tốt đẹp hơn.

Thành Đông Tươi Sáng được điều hành bởi một Uỷ ban được bầu chọn bởi các thành viên và được hỗ trợ bởi một Ban cố vấn bao gồm các nhà khoa học cấp cao, lãnh đạo, chuyên gia, nhà quản lý, doanh nhân xuất sắc.