Dịch sốt xuất huyết: mọi người chú ý nằm màn, diệt muỗi và bọ gậy

TĐTS – Hiện nay nhiều tỉnh phía Bắc có hiện tượng sốt xuất huyết tăng, đặc biệt là Khu vực Hà Nội, quý vị chú ý nằm màn, diệt bọ gậy và muỗi và áp dụng các biện pháp phòng, chống sốt xuất huyết.

Trung tâm Truyền thông Sức khoẻ TĐTS

Vũ Đình Tế