Ký biên bản thỏa thuận hợp tác lâu dài giữa Thành Đông Tươi Sáng và Công ty Cổ phần Kiến trúc HP., JSC

TĐTS – Hôm nay 30/8/2021, các thành viên Thành Đông Tươi Sáng (TĐTS) họp online cùng với Kiến trúc sư, Họa sĩ Nguyễn Mạnh Cường CEO của Công ty Cổ phần Kiến trúc HP., JSC Hải Phòng (Kiến trúc HP) để ký kết thỏa thuận hợp tác lâu dài giữa hai bên. Nội dung thỏa thuận hợp tác sẽ bao quát nhiều lĩnh vực với mục đích tăng cường và phát triển hợp tác trong các lĩnh vực tư vấn thiết kế đồ họa; kiến trúc, xây dựng, mỹ thuật; chuyển giao, sử dụng, hỗ trợ nghiên cứu khoa học – đào tạo Y Sinh Dược học, và các vấn đề liên quan theo tiêu chí Tinh Tế Tạo Khỏe Vui cho cả hai bên.

 

Các nội dung hợp tác:

Cùng nhau phối hợp trao đổi chuyên gia (giảng viên, cán bộ nghiên cứu, kiến trúc sư, họa sĩ…) và đào tạo thế hệ trẻ làm công tác nghiên cứu khoa học trong các lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm và có thế mạnh, đồng thời bổ sung cho nhau những vấn đề còn thiếu.

Tư vấn, hỗ trợ và giúp đỡ hai bên trong định hướng, xây dựng và phát triển các nhóm nghiên cứu về Y Sinh Dược học kết hợp với Mỹ học, Nghệ thuật, Điêu khắc và các nội dung tương tự mà hai bên cùng quan tâm phát triển.

Trao đổi, chia sẻ các đồ vật, hiện vật, poster, hình ảnh… phục vụ mục đích nghiên cứu khoa học trên cơ sở tuân thủ luật pháp, tôn trọng quyền tác giả và lợi ích của hai bên.

Tổ chức hội thảo, hội nghị chuyên đề trao đổi học thuật, liveshow âm nhạc, các lớp học ngắn… chia sẻ kinh nghiệm, phối kết hợp hai lĩnh vực mà hai bên thấy cần phải sớm thúc đẩy để cuộc sống tốt đẹp hơn.

Tổ chức các đợt nghiên cứu chung ngoài thực địa; phân tích mẫu vật, phân tích tác phẩm nghệ thuật… cùng nhau công bố các kết quả nghiên cứu, các tác phẩm mà hai bên cùng nhau phối hợp thật tốt.

Tổ chức chia sẻ, giới thiệu các đối tác hợp tác phát triển, và các hoạt động khác trong mọi lĩnh vực mà cả hai bên cùng quan tâm vì lợi ích của hai bên và tất cả trên cơ sở tinh thần Tinh Tế Tạo Khỏe Vui.

Ký biên bản Thỏa thuận hợp tác giữa Thành Đông Tươi Sáng và CTCP Kiến trúc HP., JSC

Qui định về tài chính:

Việc thực hiện hợp tác cụ thể trong khuôn khổ biên bản ghi nhớ này sẽ được đàm phán riêng rẽ và được quyết định bởi cả hai bên.

Các nỗ lực sẽ được thực hiện bởi cả hai bên để tìm kiếm các nguồn tài chính để thực hiện các chương trình.

Tôn trọng quyền tự chủ về tài chính của hai bên, và không có bất kỳ ràng buộc hoặc các nghĩa vụ tài chính nào được áp đặt cho hai bên trong việc thực hiện biên bản ghi nhớ này.

Tôn trọng tinh thần Tinh Tế Tạo Khỏe Vui cho tất cả.

Biểu tượng của CLB phát triển nghiên cứu khoa học Thành Đông Tươi Sáng

Quyền sở hữu:

Các tác phẩm nghệ thuật, các poster, các bài báo khoa học, các sản phẩm… được xuất bản do sự hợp tác của hai bên sẽ thuộc quyền sở hữu chung của cả hai bên; trừ khi có ý kiến của bất kỳ bên nào thì thì bên kia sẽ tôn trọng đảm bảo Tinh Tế Tạo Khỏe Vui mãnh liệt cho tất cả.

Ngoài ra: các bên tham gia sẽ cùng nhau công bố chung các kết quả nghiên cứu. Việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ sẽ được các bên thực hiện theo luật pháp và quy chế của từng bên và tuân thủ theo các thỏa thuận các bên đã ký, đồng thời phải có văn bản tán thành hoặc thỏa thuận chính thức cho từng dự án, tác phẩm cụ thể.

Biểu tượng của Công ty Cổ phần Kiến trúc HP., JSC

Thời hạn hợp tác:

Bản Ghi nhớ này có thời hạn 05 năm và sẽ được tự động kéo dài nếu cả hai bên sẵn sàng tiếp tục công việc hợp tác này.

Bản Ghi nhớ này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bản Ghi nhớ này có thể được sửa đổi hay chấm dứt khi có sự đồng ý chung, nếu một trong hai bên có ý định chấm dứt, thì được thông báo bằng văn bản trước 06 ngày cho bên đối tác.

Công ty Cổ phần Kiến trúc HP., JSC

Hiệu lực và kết thúc của MOU:

Bản Ghi nhớ này được lập thành 02 bản. Mỗi bên giữ 01 bản. Có hiệu lực pháp lý như nhau.

Thành Đông Tươi Sáng và Kiến trúc HP sẽ không phải chịu trách nhiệm cho bất kỳ tai nạn hoặc chấn thương ở cả hai bên, tổn thất hoặc thiệt hại của hai bên liên quan đến các hoạt động trong khuôn khổ bản ghi nhớ hợp tác này.

Mọi mâu thuẫn (nếu có) phát sinh đều được xử lý trên tinh thần không châm chọc, châm chích và ấm ích qua lại lẫn nhau; hậu chấm dứt thì vẫn giữ nguyên tinh thần Khỏe Vui Hạnh phúc cho tất cả.

Vũ Tinh Tế