Nội qui chấm điểm thành viên

TĐTS – Ngày 28/8/2021, tại trụ sở chính, văn phòng đại diện và meeting room, các thành viên của Thành Đông Tươi Sáng đã họp online để triển khai chốt phương án Nội qui chấm điểm thành viên.

Thành viên được chấm điểm đảm bảo công khai, minh bạch, cạnh tranh, công bằng, chuẩn tắc và đảm bảo tiêu chí hướng tới Tinh Tế Tạo Khỏe Vui và những điều tốt đẹp nhất.

Thành viên của Thành Đông Tươi Sáng – Tinh Tế Tạo Khỏe Vui cần có (1) Đạo đức tốt đẹp; (2) Năng lực vượt trội; (3) Tinh thần ngũ nhiệt (Nhiệt tâm, Nhiệt trí, Nhiệt khí, Nhiệt lực và Nhiệt tình).

Chấm điểm như sau:

+ Cộng 1 điểm: (1) Có ý tưởng mới có ích, (2) Có bài viết thông thường, (3) Đứng tên đầu bài báo khoa học được bảo trợ (hoặc tác giả liên hệ) được đăng trên các tạp chí trong nước (đăng tạp chí quốc tế được cộng thêm 1 điểm nữa), (4) Kết nối mỗi khoản tài trợ đến dưới 10 triệu (mỗi khung cộng 1 điểm); (5) Đăng bài báo khoa học không do bảo trợ.

+ Cộng 2 điểm: (1) Có hành động mới có ích; (2) Có bài viết mới, khác biệt và có ích, (3) Bảo trợ được thành viên tích cực; (4) Đứng tên từ thứ 2 trong danh sách đứng tên bài báo khoa học được đăng trên các tạp chí trong nước được bảo trợ (bài báo quốc tế được cộng thêm 1 điểm nữa); (5) Tham gia nghiên cứu ngoài thực địa trong dự án được bảo trợ; (6) Đầu mối phát triển được đối tác tốt; (7) Viết xong dự án đưa vào triển khai; (8) Chấm điểm KVH chuẩn, và công khai tài chính chuẩn, không bị thắc mắc khiếu kiện.

+ Trừ 1 điểm: (1) Không tham họp, thực địa, thí nghiệm theo kế hoạch; trừ trường hợp khẩn cấp hoặc có bằng chứng xác đáng; (2) Có hành động gây tổn hại, mất điểm Tinh Tế Tạo Khỏe Vui; (4) Thành viên giới thiệu gây lỗi Tinh Tế Tạo Khỏe Vui; (5) Chấm sai điểm KVH, công khai tài chính sai bị thắc mắc.

+ Trừ 2 điểm: (1) Đăng ký tham dự họp, thực địa nhưng không thực hiện được vì lý do không chính đáng; (2) Chậm tiến độ thực hiện dự án theo kế hoạch đã đề ra.

Mỗi thành viên được kính ban tặng 100 điểm; dưới 50 điểm là xuống 1 hạng; xuống 0 điểm thì out.

Thành viên dự thính phải vượt qua 108 điểm mới được xét làm thành viên chính.

Vũ Đình Tế