Nội dung cơ bản của thỏa thuận hợp tác lâu dài giữa Thành Đông Tươi Sáng và Piano Mozart

TĐTS – Ngày 09/9/2021, tại Hà Nội, Thành Đông Tươi Sáng (TĐTS) và Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Nhạc Cụ Piano Mozart (Piano Mozart Co., Ltd) đã ký Thỏa thuận hợp các hợp tác về các hoạt động hai bên cùng quan tâm. Mọi hoạt động nằm trong khuôn khổ của Bản ghi nhớ này đều phải tuân theo luật pháp Việt Nam.

Mục đích hợp tác

Tăng cường tối đa tiềm năng thế mạnh của hai bên để hỗ trợ lẫn nhau cùng hợp tác phát triển trong các lĩnh vực: âm nhạc, nhạc cụ, giáo dục nghệ thuật; hỗ trợ nghiên cứu khoa học và công nghệ, đào tạo Y Sinh Dược học; mỹ thuật, kiến trúc, hội họa và điêu khắc… và các vấn đề liên quan theo tiêu chí Tinh Tế Tạo Khỏe Vui cho cả hai bên và mọi người

Nội dung hợp tác

Cùng nhau phối hợp trao đổi chuyên gia (giảng viên, cán bộ nghiên cứu, nhạc sĩ, ca sĩ, nghệ sĩ…) và đào tạo thế hệ trẻ làm công tác nghiên cứu khoa học, nghệ thuật… trong các lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm và có tiềm năng thế mạnh, đồng thời bổ sung cho nhau những gì còn thiếu.

Tư vấn, hỗ trợ và giúp đỡ hai bên trong định hướng, xây dựng và phát triển các nhóm nghiên cứu về Y Sinh Dược học kết hợp với Âm nhạc, Nghệ thuật, Nhạc cụ, Nghệ thuật biểu diễn, Liveshow, MV bài hát, Talkshow… và các nội dung tương tự mà hai bên cùng quan tâm phát triển tạo nên những chủ đề mới, sáng tạo và khác biệt để nâng tầm khỏe vui hạnh phúc cho tất cả.

Trao đổi, chia sẻ các đồ vật, hiện vật, poster, hình ảnh, sheet nhạc, MV bài hát… phục vụ mục đích nghiên cứu khoa học vì con người; vị nghệ thuật trên cơ sở tuân thủ luật pháp, tôn trọng quyền tác giả và lợi ích của hai bên.

Tổ chức hội thảo, hội nghị chuyên đề trao đổi học thuật, liveshow âm nhạc, tổ chức sự kiện,  các lớp học ngắn, liên hoan giao lưu… chia sẻ kinh nghiệm, phối kết hợp hai lĩnh vực mà hai bên thấy cần phải sớm thúc đẩy để cuộc sống tốt đẹp hơn.

Tổ chức các đợt nghiên cứu chung ngoài thực địa; phân tích mẫu vật, các buổi liveshow, các sự kiện văn hóa nghệ thuật… cùng nhau công bố các kết quả nghiên cứu, các tác phẩm mà hai bên cùng nhau phối hợp thật tốt.

Tổ chức chia sẻ, giới thiệu các đối tác hợp tác phát triển, và các hoạt động khác trong mọi lĩnh vực mà cả hai bên cùng quan tâm vì lợi ích của hai bên và tất cả trên cơ sở tinh thần Tinh Tế Tạo Khỏe Vui.

Qui định về tài chính

Việc thực hiện hợp tác cụ thể trong khuôn khổ biên bản ghi nhớnày sẽ đượcđàm phán riêng rẽ và được quyết định bởicả hai bên.

Các nỗ lực sẽ được thực hiện bởi cả hai bên để tìm kiếm các nguồn tài chính để thực hiện các chương trình.

Tôn trọng quyền tự chủ về tài chính của hai bên, và không có bất kỳ ràng buộc hoặc các nghĩa vụ tài chính nào được áp đặt cho hai bên trong việc thực hiện biên bản ghi nhớ này.

Tôn trọng tinh thần Tinh Tế Tạo Khỏe Vui cho tất cả.

Quyền sở hữu

Các tác phẩm nghệ thuật, các poster, các bài báo khoa học, các sản phẩm, sheet nhạc… được xuất bản do sự hợp tác của hai bên sẽ thuộc quyền sở hữu chung của cả hai bên; trừ khi có ý kiến của bất kỳ bên nào thì thì bên kia sẽ tôn trọng đảm bảo Tinh Tế Tạo Khỏe Vui mãnh liệt cho tất cả.

Ngoài ra: các bên tham gia sẽ cùng nhau công bố chung các kết quả nghiên cứu. Việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ sẽ được các bên thực hiện theo luật pháp và quy chế của từng bên và tuân thủ theo các thỏa thuận các bên đã ký, đồng thời phải có văn bản tán thành hoặc thỏa thuận chính thức cho từng dự án, tác phẩm cụ thể.

Thời hạn hợp tác

Bản Ghi nhớ này có thời hạn 05 năm và sẽ được tự động kéo dài nếu cả hai bên sẵn sàng tiếp tục công việc hợp tác này.

Bản Ghi nhớ này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bản Ghi nhớ này có thể được sửa đổi hay chấm dứt khi có sự đồng ý chung, nếu một trong hai bên có ý định chấm dứt, thì được thông báo bằng văn bản trước 06 ngày cho bên đối tác.

Thỏa thuận khác

Thành Đông Tươi Sáng và Piano Mozart Co., Ltd sẽ không phải chịu trách nhiệm cho bất kỳ tai nạn hoặc chấn thương ở cả hai bên, tổn thất hoặc thiệt hại của hai bên liên quan đến các hoạt động trong khuôn khổ bản Ghi nhớ hợp tác này.

Mọi mâu thuẫn (nếu có) phát sinh đều được xử lý trên tinh thần không châm chọc, châm chích và ấm ích qua lại lẫn nhau; hậu chấm dứt thì vẫn giữ nguyên tinh thần Khỏe Vui Hạnh phúc cho tất cả.

Vũ Đình Tế (Tổng hợp)