Thông báo! Chiêu mộ nghiên cứu viên cho dự án nghiên cứu Y Sinh Dược học thực nghiệm trên động vật

TĐTS – Hiện nay nhóm nghiên cứu Y Sinh Dược của Câu lạc bộ phát triển nghiên cứu Khoa học Thành Đông Tươi Sáng đang tiến hành nghiên cứu đề tài đánh giá hiệu quả một loại thuốc trên động vật thí nghiệm, nhóm chiêu mộ nghiên cứu viên cho đề tài.

Yêu cầu: Sinh viên năm thứ 3-5 các trường đại học có môn Y, Sinh, Hóa, Dược tại Hà Nội. Có kiến thức, có đam mê, có lòng nhiệt huyết, không ngại khó khăn, gian khổ; sử dụng tiếng Anh thành thạo. Ưu tiên các bạn đã có thành tựu về nghiên cứu khoa học.

Quyền lợi: Được tham gia vào chương trình nghiên cứu khoa học đẳng cấp quốc tế, được làm việc với các chuyên gia đầu ngành, được đứng tên trong bài báo khoa học, học hỏi được nhiều kinh nghiệm thực tiễn nghiên cứu và phát triển các mối quan hệ tốt đẹp, có thể tìm kiếm được tình yêu đích thực mà không bó hẹp vào tình yêu nam nữ. Nhược điểm: phải giành thời gian nghiên cứu, bớt đi thời gian, sở thích cho cá nhân. Ứng viên nếu tham gia sẽ làm CV, Biography theo mẫu, và được các nhà khoa học đầu ngành phỏng vấn, trong đó có chuyên gia là thành viên của Viện Hàn lâm Khoa học thế giới trực tiếp phỏng vấn (Do dịch Covid-19 thực hiện phỏng vấn online), thời gian 15-30 phút.

Ứng viên cần chú ý các yêu cầu sau: (1) Tinh thần nhiệt khí và khả năng làm việc nhóm; (2) Thực tế và Thành tựu đã đạt; (3) Tiên lượng khả năng đóng góp; (4) Trình độ Ngoại ngữ và Tin học; (5) Khả năng kiểm soát stress trong môi trường áp lực cao. Mỗi tiêu chí được chấm 2 điểm, tổng điểm là 10. Ba nhà khoa học chấm điểm độc lập. Lấy điểm từ cao xuống thấp theo yêu cầu của dự án.

Hình ảnh ghi nhận của một nghiên cứu thí nghiệm trên thỏ!

Liên hệ: Email tới thanhdongtuoisang@gmail.com; Điện thoại trực tiếp tới số 0835926618. Hoặc hotline: 0395111188 (24/24h); Thời gian đăng ký: trước 15h ngày 30/8/2021. Sau gửi gửi CV sẽ lên lịch phỏng vấn.

Vũ Tinh Tế