Quỹ Thành Đông Tươi Sáng tài trợ chương trình học Tiếng Anh khuyến khích các thành viên chủ động nâng cao trình độ mọi mặt

TĐTS – Nằm trong khuôn khổ chiến lược nâng cao trình độ cho các thành viên, Hội đồng quản lý và Ban điều hành Quỹ Thành Đông Tươi Sáng quyết định trao tặng cho các thành viên học bổng để học tập và nâng cao trình độ Tiếng Anh đảm bảo thực hiện sứ mệnh và tầm nhìn Tinh Tế Tạo Khỏe Vui.

Hôm nay, 07/9/2021, các thẻ học nâng cao trình độ đã được Tổng thư kí Quỹ Thành Đông Tươi Sáng thông qua hệ thống phân phối, gửi trực tiếp tới các thành viên thông qua hệ thống shipper đảm bảo an toàn và chủ động phòng chống Covid-19.

Thẻ học Tiếng Anh được lấy từ nguồn Quỹ Thành Đông Tươi Sáng Foundation trao tặng tới từng Thành viên thể hiện sự quan tâm hướng tới tầm nhìn và sứ mệnh Tinh Tế Tạo Khỏe Vui cho tất cả!

Đây thực sự là món quà ý nghĩa của Hội đồng quản lý và Ban điều hành Quỹ gửi tới các học viên. Thành Đông Tươi Sáng rất mong thông qua hoạt động này, các thành viên có thể tận dụng để học và nâng cao trình độ ngoại ngữ, góp phần là điều kiện để các thành viên tiếp tục củng cố và nâng tầm kiến thức và trình độ. Được biết có khoảng 2/3 số lượng thành viên được Quỹ hỗ trợ trong đợt này, trong đó có cả thành viên có trình độ Thạc sĩ, và Phó Giáo sư.

NTQ