Thành Đông Tươi Sáng chúc Đội tuyển Bóng đá Quốc gia Việt Nam tiếp tục thi đấu bình tĩnh, tự tin và chiến thắng!

TĐTS – Thành Đông Tươi Sáng chúc Đội tuyển Bóng đá Quốc gia tiếp tục thi đấu bình tĩnh, tự tin và chiến thắng!

Poster chúc Đội tuyển Bóng đá Quốc gia tiếp tục thi đấu bình tĩnh, tự tin và chiến thắng do Họa sĩ Nguyễn Mạnh Cường phóng tác!