Thông báo! Dự án YT-01 “Tư vấn hỗ trợ khám chữa bệnh online miễn phí, free Tele-Health”

TĐTS – Tối ngày 06/09/2021, Hội đồng quản lý đã họp bàn đề phê chuẩn đề xuất về Dự án “Tư vấn khám, chữa bệnh online miễn phí Tele-Health” (gọi tắt là dự án Free Tele-Health) do thành viên Thành Đông Tươi Sáng kiến nghị. Dự án Free Tele-Health xuất phát từ ý tưởng, mong muốn tiếp tục lan tỏa giá trị nhân văn hóa tốt đẹp, Khỏe Vui Hạnh phúc (KVH) cho tất cả mọi người trên cơ sở tận dụng được tiềm năng thế mạnh của tất cả các thành viên, phát triển mạnh mẽ sức đóng góp cho Thành Đông Tươi Sáng (TĐTS) ở mọi giác độ cho tất cả mọi người vì những điều tuyệt vời hơn.

Kế hoạch được đưa ra: Chủ nhiệm dự án: Anh Nguyễn Thiên Tộ; Thư ký dự án: DS. Vũ Đình Phóng; Phản biện dự án: Kiến trúc sư, Họa sĩ Nguyễn Mạnh Cường; Hỗ trợ công nghệ: KS. Đặng Văn Thắng; và Nhóm chuyên môn và cộng sự. Thời gian dự kiến: 08/09/2021 đến 31/12/2021.

Theo đó Chủ nhiệm dự án chịu trách nhiệm lên dự thảo, đánh giá tiền khả thi, hiệu quả tác động… Kiểm tra giám sát hiệu quả hoạt động. Đứng tư cách pháp nhân và chịu trách nhiệm mọi mặt về dự án. Thư ký chịu trách nhiệm tổng hợp, lên danh mục khám chữa bệnh online, chuẩn bị các phương tiện kỹ thuật cần thiết cho Tele-Health, danh mục thuốc, báo cáo hoạt động hàng ngày hàng tuần… Kiểm tra đảm bảo tính hợp pháp, hợp lý, hợp tình, hợp quy và hợp cạ. Phản biện: chủ động phối hợp cùng Ban thư ký trong thực hiện công việc, quản lý và nâng cao chất lượng, lắng nghe và tiếp thu ý kiến phản hồi để tốt hơn. Kiến nghị Ban lãnh đạo xử lý các vấn đề phức tạp (nếu có) nảy sinh.

Các thành viên chuyên môn chủ chốt: lên danh sách các chuyên gia hỗ trợ và tổ chức thực hiện Tele-Health theo kế hoạch được thông qua. Các thành viên tham gia “tư vấn hỗ trợ khám, chữa bệnh online miễn phí, free Tele-Health” được yêu cầu (1) Phải có chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh, (2) Đã được tham gia đào tạo kiến thức, kỹ năng và thực hành hỗ trợ khám chữa bệnh online, free Tele-Health; (3) Đã từng công tác tại các chuyên khoa đầu ngành của các bệnh viện (ưu tiên tuyến trung ương); (4) Có kiến thức chuyên môn sâu rộng, có tinh thần ngũ nhiệt (nhiệt tâm, nhiệt ý, nhiệt khí, nhiệt lực và nhiệt tình), có khả năng giải quyết và xử trí các ca bệnh khó nặng phức tạp đã từng được công bố; (5) Có tâm “trống rỗng”, từ bi hỷ xả, ít tham sân si và (6) Khả năng kiểm soát và giảm thiểu các tình huống phức tạp.

Sau khi nghe trình bày dự án, các thành viên Hội đồng quản lý TĐTS đã có những ý kiến góp ý, phản biện mãnh liệt và nhất trí ủng hộ Dự án Tele-Health với các kế hoạch cụ thể để sớm nhất thực hiện. Tư vấn hỗ trợ khám chữa bệnh online là công việc mới, khó khăn, phức tạp với nhiều thách thức khi triển khai thực hiện. Tuy nhiên, các thành viên tham gia dự án có niềm tin tưởng tuyệt đối về sự thành công với kinh nghiệm các chuyên gia giỏi chuyên môn trong nhiều lĩnh vực, với tầm nghiên cứu trong và ngoài nước.

Dự kiến ban đầu: mỗi ngày các chuyên gia sẽ tư vấn, khám chữa bệnh online miễn phí cho 3 ca bệnh được lựa chọn, ưu tiên các trường hợp khó nặng phức tạp. Các ca bệnh được ưu tiên từ nguồn các thành viên, các nhà tài trợ của Thành Đông Tươi Sáng và mọi người có nhu cầu phải đăng ký trước với đầu mối qua hotline hoặc website Thành Đông Tươi Sáng; sau khi đăng ký sẽ được lên lịch phù hợp nhất cho tất cả.

Buổi họp kết thúc với sự đồng thuận 100% của các thành viên về triển khai dự án Tele-health theo như kế hoạch được đề xuất.

Chúc dự án Tele-Health thành công tốt đẹp!

Người viết: Vũ Đình Tế; Phản biện và góp ý: Nguyễn Thiên Tộ.

Đăng ký Tele-Health tại đây.