Thông báo: Tăng cường Tinh Tế Tạo Khỏe Vui phòng nhiễm Covid-19!

TĐTS – Để tích cực nhắc nhở bản thân các thành viên của Thành Đông Tươi Sáng cũng như người thân yêu thương và mọi người tự bảo vệ mình thật tốt trước dịch bệnh Covid-19 góp phần lan tỏa các giá trị Tinh Tế Tạo Khỏe Vui cho tất cả, các thành viên Con ong của Thành Đông Tươi Sáng thống nhất nội dung như dưới đây:

Từ ngày 20/02/2022 cho tới thời điểm quay để phát sóng MV bài hát “Thành Đông từ ngàn xưa tỏa sáng anh hùng”, thành viên Con ong nào của Thành Đông Tươi Sáng bị nhiễm Covid-19 theo thứ tự: đầu tiên, thứ 2, thứ 3, thứ 4, và thứ 5 sẽ tự cung tiến cho Quỹ Thành Đông Tươi Sáng với mức: 5 triệu, 4 triệu, 3 triệu, 2 triệu và 1 triệu đồng Việt Nam, kèm theo trừ mỗi thành viên số điểm tương ứng với số kinh phí (5, 4, 3, 2, 1 điểm). Các thành viên dự thính sẽ bị trừ 1 điểm kèm theo nếu bị nhiễm Covid-19, tuy nhiên không bắt buộc phải cung tiến!

Poster Thông báo: Tăng cường Tinh Tế Tạo Khỏe Vui phòng nhiễm Covid-19!

Nếu ai bị F0 mà không khai báo, có hành vi che giấu, không trung thực sẽ bị phạt 10 triệu (Gấp đôi người đầu tiên mắc F0) và trừ gấp đôi điểm thi đua; viết bản kiểm điểm. Cuối năm tổng kết phải phạt hát nhiều lần 03 ca khúc ”Thành Đông từ ngàn xưa tỏa sáng Anh hùng”, “Tình khúc ca Anh Em” và “Bài ca chiến thắng dịch bệnh” cho nhớ đời!

Trân trọng!

Ban Điều lệ & Kiểm soát của TĐTS