Thư cảm ơn của Tiểu đoàn 458, trạm QSTH với Quỹ Thành Đông Tươi Sáng

TĐTS – Ngày 04/8/2023, tại Thành Đông & Thăng Long, Quỹ Thành Đông Tươi Sáng nhận được thư cảm ơn của Tiểu đoàn 458, Trạm QSTH, thông qua một thành viên trong đoàn công tác ra thăm, động viên Cán bộ, Chiến sĩ và Nhân dân huyện đảo Trường Sa là Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Duyên, cán bộ giảng dạy và công tác tại Trường Đại học Thành Đông kiêm Phó Trưởng phòng Nội vụ, UBND huyện Nam Sách, người con quê hương Thành Đông, người đã có nhiều hoạt động kết nối tốt đẹp với các chiến sĩ Hải Quân Nhân dân Việt Nam. Quỹ Thành Đông Tươi Sáng xin được cảm ơn và tri ân các cán bộ, chiến sĩ vì Trường Sa thân yêu đã hết lòng với Trường Sa, Hoàng Sa và sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Quỹ Thành Đông Tươi Sáng xin được kính chúc các cán bộ chiến sĩ trong Quân đội nhân dân Việt Nam nói chung và Tiểu đoàn 458, Trạm QSTH nói chung Khoẻ Vui Hạnh phúc, mọi điều tốt đẹp, tiếp tục cống hiến nhiều hơn nữa cho tổ quốc Việt Nam thân yêu. Quỹ cũng xin phép được đăng tải Thư cảm ơn để tiếp tục lan toả thêm hơn những điều tốt đẹp cho tất cả.

 

 

Khởi thảo: Vũ Tinh Tế

Edit: Thiên Tộ

Poster: Mạnh Cường